Opzeggen lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren door voor 31 augustus een mail te sturen naar dm.maastricht@gmail.com of een brief te sturen naar Dutch Mountains, Postbus 616, 6200 MD Maastricht.

Indien het lidmaatschap pas na 31 augustus is opgezegd loopt dit nog één jaar door. Wanneer een lid op dat moment niet meer beschikt over een sportkaart zal het lidmaatschap automatisch worden omgezet naar donateurschap, waarvoor dezelfde regels gelden, zie ook ons huishoudelijk reglement.