Bestuurstaken  

Voorzitter

De voorzitter is de belangrijkste persoon in het bestuur. Hij of zij leidt de (algemene leden)vergaderingen en is daarnaast het aanspraak punt voor de externe relaties van DM, zoals de KNWU en de MUSST. Daarnaast spoort hij of zij de andere bestuursleden aan om zijn of haar taken op tijd te doen.

Secretaris (en vice-voorzitter)

De secretaris is verantwoordelijk voor alle communicatie, zowel binnen als buiten het bestuur. Hij of zij maakt notulen tijdens alle vergaderingen en beheert de mailbox van Dutch Mountains. Ook is hij of zij verantwoordelijk voor het maken van een nieuwsbrief en de vervanger van de voorzitter in het geval dat hij of zij afwezig is.

Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor alles wat met geld te maken heeft. Hij of zij maakt in het begin van het jaar een begroting en zorgt er verder voor dat alles op tijd geïnd of betaald wordt.

Activiteitencommissaris

De activiteitencommissaris is hoofdverantwoordelijk voor de organisatie van activiteiten en ledenweekenden. Samen met zijn/haar commissie organiseren ze deze activiteiten en ledenweekenden en proberen hier een succes van te maken.

Wedstrijdcommissaris

De wedstrijdcommissaris is hoofdverantwoordelijk voor alle wedstrijden die door DM-ers gereden worden. Samen met zijn of haar commissie regelt hij of zij het vervoer, de inschrijvingen, de organisatie van de clubcompetitie, de wedstrijdkalender en stimuleert hij of zij leden om wedstrijden te gaan rijden.

PR/Sponsorcommissaris

De PR/Sponsorcommissaris is hoofdverantwoordelijk voor alle PR die DM maakt en voor het contact met de sponsoren. Hij of zij gaat bij sponsoren langs, maakt sponsornieuwsbrieven en zorgt voor alle PR en sponsorartikelen die DM heeft, dus ook de kleding.

Mountainbikecommissaris

De mountainbikecommissaris is hoofdverantwoordelijk voor de mountainbikers binnen DM. Hij of zij stelt een toertochtkalender op, is verantwoordelijk voor de BATS trainingen en voor de wedstrijden die mountainbikers rijden.

Mediacommissaris

De mediacommissaris is hoofdverantwoordelijk voor het drukken en de inhoud van de DuMa, het beheer van de website en facebook en foto’s en filmpjes die op activiteiten of wedstrijden worden gemaakt.

Materiaalcommissaris

De materiaalcommissaris is verantwoordelijk voor het beheer van het materiaal dat DM heeft. Hij of zij stelt een lijst op met het materiaal, houdt bij wat er uitgeleend wordt en repareert of vervangt materiaal daar waar nodig. Ook is hij of zij verantwoordelijk voor het beheer en het uitlenen van de auto.

Woldercommissaris

The wolder commissaris organiseert onze eigen jaarlijkse studentecup, de Ronde van Wolder. Hij of zij zorgt ervoor dat alles achter de schermen goed geregeld is, dat de dag zelf vlekkeloos verloopt en dat iedereen een super leuke dag heeft.